WELKOM » Maandprogramma

Update 15 oktober 2020:
De nieuwe aangekondigde maatregelen om het coronavirus te bestrijden, betekenen voor ons, 
dat  bepaalde bijeenkomsten afgelast zijn of de komende 4 weken opgeschort.
Zie verder onderstaande pagina.