WELKOM » Lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap van onze vereniging dient voor 31 december van het jaar voorafgaande aan de opzegging te gebeuren, te weten per ondertekende brief aan het bestuur van Rijnwaarden 50plus.

Indien men opzegt vóór 31 december is geen contributie verschuldigd voor het volgend jaar.

De afmelding dient in alle gevallen schriftelijk vóór deze datum bij de administratie binnen te zijn. Men kan slechts dan het lidmaatschap beëindigen, indien aan alle eerdere betalingsverplichtingen is voldaan.