WELKOM » Lidmaatschap

Lid worden van Rijnwaarden 50+

Het lidmaatschap kost €18,50 per persoon, per jaar (2018)

En wat krijgt u er voor terug ?

 • Gratis een abonnement (10 keer per jaar) op het KBO/PCOB magazine WijSr┬Ł (voorheen Nestor). Een informatief en onderhoudend magazine voor (vooral) 50plussers, waarin ook regelmatig aanbiedingen staan op het gebied van Energie leveranciers, Zorgaanbieders en andere voordelen.

 • Gratis ons eigen verenigingsblad 't Plusje, met alle informatie over onze maandelijkse activiteiten en meer.

 • Gratis belastinghulp door een team van deskundige mensen.

 • Gratis voorlichtingsmiddagen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn.

 • Gratis juridisch advies via de Unie KBO/PCOB.

 • Tot 8 % korting op uw zorgverzekering bij Zilveren-Kruis, VGZ en CZ. En tot 10 % korting op aanvullende pakketten.

               Kijk hiervoor op deze website bij de tab Collectiviteitkortingen Zorgverzekeraar.

 • Verder op het gebied van sociale contacten, ontspanning en cultuur:

Jaarlijks organiseren wij ruim 125 evenementen of andere activiteiten.

 • Kaartmiddagen, kaarttoernooien, koersbal, line-dance, filmmiddagen, bloemschikken, fietstochten, uitstapjes met eigen vervoer naar bezienswaardigheden. Dagtochten met bus en/of boot. Bezoeken aan musea en bedrijven. Midweek vakantiereis. Spel, Bingo- en boerenkoolmiddag. Kerstviering met afsluitend een buffet. Enz. enz.

Waar zijn we nog meer mee bezig, op het gebied van belangenbehartiging

 • Namens de 50 plussers in de regio Rijnwaarden, volwaardig gesprekspartner te zijn van de gemeente op het gebied van zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en inkomen.

Kortom, u wordt lid van een vereniging van mensen die "omzien naar elkaar"

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap van onze vereniging dient voor 31 december van het jaar voorafgaande aan de opzegging te gebeuren, te weten per ondertekende brief aan het bestuur van Rijnwaarden 50plus.

Indien men opzegt vóór 31 december is geen contributie verschuldigd voor het volgend jaar.

De afmelding dient in alle gevallen schriftelijk vóór deze datum bij de administratie binnen te zijn. Men kan slechts dan het lidmaatschap beëindigen, indien aan alle eerdere betalingsverplichtingen is voldaan.