WELKOM » Huishoudelijk Reglement (WBTR)

Het bestuur zal op de Algemene ledenvergadering dd. 5-10-2021 aan de leden de goedkeuring vragen voor onderstaand voorstel.