WELKOM » Bestuur en Contact

Bestuur en Contact

Algemeen e-mail adres:rijnwaarden50plus@live.nl 

Secretaris:          Joop Blij  Schoolstraat 3 6913 AC Aerdt 

Tel:                      0316-248653  

E-Mail:                 j.blij@chello.nl

Voorzitter:          Joop Joosten, Graaf Ottoweg 48, 6915 VX Lobith 0316-543051

E-Mail:                 j.joosten14@chello.nl

Penningm:          Henk Wesselkamp, Smidstraat 14, 6915 KA Lobith  0316-543608

E-Mail:                 h.wesselkamp@outlook.com

Bankrekening :  NL 19 RABO 0327 9208 23 tnv.  Rijnwaarden 50Plus  Lobith.

Ledenadministratie: Otto Tiemessen,   Waaijakkers 4, 6913AM Aerdt. tel. 0630774832

E-mail:                 otto.tiemessen@hotmail.com

 

Overige bestuursleden:

Doortje Lamers, Truus Kummeling en Johan Peters.

 

Redactie  Verenigingsblad 't Plusje:  Joop Joosten en John Stoll
e-mail:
   
rijnwaarden50plus@live.nl     

 

Website: Joop Joosten en John Stoll.

 

Reiscommissie:
Jan Bruns en Joop Joosten. Tel: 0316-543051

 

Fietsen: Wim Seegers Tel. 0316-541261
Wout Peer en Geert Harmsen 

 

Wandelen: Tel. 0316-543556
Mientje Driessen-van Hoof, Eef Rieswijk, Diny Joosten-Lukassen

 

Adventsviering en Nieuwjaarsreceptie: tel 0316-543617
Doortje en Johan Lamers en Diny en Joop Joosten

Lief en Leed
Doortje Lamers           tel. 0316-543617  (contactpersoon Lobith)
Ine Bruns                      tel. 0316-528208  (contactpersoon Aerdt)
Lenie van Ophuizen    tel. 0316-248458  (contactpersoon Herwen)
Truus Kummeling        tel. 0316-371407  (contactpersoon Pannerden)
Geert Knoop                 tel. 0316-541219  (contactpersoon Spijk)
Marlies Bodde              tel. 0316-543630  (contactpersoon Tolkamer)

 

Keukendienst: Diny Joosten tel. 0316-543051
Gerda Peters, Tonia van de Kamp, Annie Rieswijk reserve Truus van Boggelen-Bindsbergen


Ontspanning buiten het Dorpshuis
 
Johan Peters tel: 0316-248338, Truus Kummeling, Gerda Peters en Eef Rieswijk


Themamiddagen
:  Joop Blij en Johan Peters. tel: 0316-248653


Nestorbezorgers
: Joop Blij tel: 0316-248653 
Nelly Blij, Ben Claassen, Gerrie Willemsen, Johan Peters, Geert Harmsen, Geert Knoop, Truus Kummeling, Johan Lamers, Piet Buil, Geert Visser, Eef Rieswijk, reserve René Friederichs