WELKOM » Bestuur en Contact

Contacten

Secretaris:          Annie Heijmen-van Marwijk, Ringoven 60, 6916 LB Tolkamer. 
                             Telefoon 
 06 37336290 

E-Mail:                annieheijmen585@outlook.com 

Voorzitter:          Joop Joosten, Graaf Ottoweg 48, 6915 VX Lobith Tel. 0316-543051

E-Mail:                 j.joosten14@chello.nl

Penningm:          Henk Wesselkamp, Smidstraat 14, 6915 KA Lobith Tel. 0316-543608

E-Mail:                 h.wesselkamp@outlook.com,

Bankrekening :  NL 19 RABO 0327 9208 23 tnv.  Rijnwaarden 50Plus  Lobith.

Ledenadministratie: Otto Tiemessen,   Waaijakkers 4, 6913AM Aerdt. Tel. 0630774832

E-mail:                otto.tiemessen@hotmail.com

 

Overige bestuursleden:

Doortje Lamers en Johan Peters.

 

Redactie  Verenigingsblad 't Plusje:  Joop Joosten, John Stoll en Vincent Spanbroek.
e-mail:   
rijnwaarden50plus@live.nl     

 

Website: Joop Joosten en John Stoll. e-mail: rijnwaarden50plus@live.nl

 

Reiscommissie:
Joop Joosten en Eef Rieswijk. Tel: 0316-543051

 

Fietsen: Geert Harmsen, W. van Onna, Wout Peer.
Voor informatie tijdelijk H. Wesselkamp Tel: 0316 543608

 

Wandelen: Mientje Driessen-van Hoof. Tel. 0316-543556 
Waarnemend groepsleidster: Sjoukje Gerritzen. Tel. 0316-541089 of 06 53273261

Adventsviering en Nieuwjaarsreceptie: tel 0316-543617 
Doortje Lamers en Diny en Joop Joosten

 

Ouderen- en veiligheidsadviseurs: 

Otto Tiemessen         Tel.06 30774832
Henk Wesselkamp    Tel.0316 543608


Lief en Leed
Doortje Lamers           Tel. 0316-543617 (contactpersoon Lobith)
Ine Bruns                      Tel. 0316-528208  (contactpersoon Aerdt)
Lenie van Ophuizen   Tel. 0316-248458  (contactpersoon Herwen)
Ria Geurtz   en             Tel. 0316-371316 (contactpersoon Pannerden)
Marijke Sommers       Tel.  0316-371895 (contactpersoon Pannerden)
Elly Wesselkamp         Tel. 0316-541219  (contactpersoon Spijk)
Marlies Bodde             Tel. 0316-543630  (contactpersoon Tolkamer)

 

Keukendienst: Diny Joosten tel. 0316-543051
Gerda Peters, Tonia van de Kamp, Annie Rieswijk reserve Truus van Boggelen-Bindsbergen


Ontspanning buiten het Dorpshuis
:  
Johan Peters tel: 0316-248338, Gerda Peters en Eef Rieswijk


Themamiddagen
:  Joop Blij en Johan Peters. tel: 0316-248653


Bezorgers verenigingsbladen
: Joop Blij contactpersoon, tel: 0316-248653 
Nelly Blij, Ben Claassen, Johan Peters, Geert Harmsen, Elly Wesselkamp, Ria Geurtz, Marijke Sommers, Piet Buil, Geert Visser, Eef Rieswijk, Heidi Stumpers-Lea, Gonnie Geerts-Giessen, Anita Wesselkamp, Guus Elfring, Anneke Looyschelder.