Rijnwaarden 50plus

Welkom op onze site

 

Wie of wat is Rijnwaarden50plus?

Rijnwaarden50plus is een vereniging Van senioren Voor senioren.

"KBO Rijnwaarden" werd in 2009 “Rijnwaarden 50plus”.

Anders dan in veel gemeenten, waar naast de KBO, ook een Protestants Christelijke ouderen bond (PCOB) en/of een algemene (ANBO) ouderenbond actief is, was en is binnen Rijnwaarden maar één belangenorganisatie voor senioren.

Alweer jaren geleden besloot het bestuur, dat Rijnwaarden50plus er hoorde te zijn voor alle 50 Plussers in Rijnwaarden.

Omdat de KBO veel (financiële) voordelen voor onze leden bood, zijn wij lid van de KBO gebleven. Immers een grote landelijke organisatie als KBO biedt onze leden flinke kortingen op zorgverzekeringen, voordelige energiecontracten en dergelijke. Maar ook een abonnement op het mooie en informatieve magazine de Nestor. Bovendien kan de bond ondersteuning op het juridische en bestuurlijke vlak geven en verzorgt opleidingen, zoals o.a. vrijwillige ouderenadviseur en belastinghulp.

Inmiddels is de KBO een fusie aangegaan met de PCOB. Dus hetgeen wij in Rijnwaarden al jaren geleden gerealiseerd hadden, is nu ook op landelijk niveau een feit.

Onze vrijwilligers zijn actief in alle dorpen van de gemeente Rijnwaarden, te weten:
Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer

Zonder vrijwilligers is er geen Rijnwaarden 50Plus, waarbij vooral de jongere senioren actief zijn om te zorgen dat de oudere senioren kunnen genieten van hun Rijnwaarden50Plus.

De activiteiten, op het gebied van voorlichting, opleidingen, bewegen, ontspanning en cultuur, die Rijnwaarden50plus jaarlijks organiseert vindt u allemaal op deze website. 

Heeft u vragen over onderwerpen als zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en inkomen? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Wellicht kunnen wij u de weg wijzen om tot een oplossing te komen.


“Rijnwaarden50plus” :
Een vereniging van mensen die omzien naar elkaar.

 

 

ga naar:      Google

ga naar:      Startpagina

ga naar:    de Telegraaf

ga naar:      de Gelderlander